Werkwijze

 • Meestal worden mensen door een huisarts naar ons verwezen. Ook de POH-GGZ (de praktijk ondersteuner van de huisarts inzake ggz), de bedrijfsarts of de maatschappelijk werker kan u naar ons verwijzen. Natuurlijk kunt u uzelf in eerste instantie ook zonder verwijzing aanmelden, bijvoorbeeld als iemand die u kent u heeft geadviseerd psychologische hulp te zoeken.

  U kunt uzelf telefonisch aanmelden op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 010-4515886. Indien wij in gesprek zijn kunt u uw gegevens achterlaten in de vorm van een voicemail bericht. Indien u een van ons persoonlijk wilt spreken maakt u dan een keuze voor een van ons in het voicemail keuze menu.
  U kunt uzelf ook aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze website. Hierna wordt binnen drie dagen contact met u gezocht door uw behandelaar, voor het maken van een afspraak. De wachttijd, van aanmelding tot eerste afspraak, wordt door ons zoveel mogelijk beperkt. Eventuele bijzonderheden rondom wachttijd, of ziekte of vakantie van de psychologen worden direct aan u doorgegeven.

 • In het eerste gesprek worden uw administratieve gegevens gecontroleerd en legt u uw problemen voor. De psycholoog stelt een voorlopige diagnose en bespreekt samen met u of u door hem geholpen kan worden en op welke wijze. Het doel van de behandeling en een plan om dit te bereiken wordt met u opgesteld. Hierbij kan psychodiagnostisch onderzoek (dit zijn korte vragenlijsten) of het uitnodigen van belangrijke derden behulpzaam zijn. De psycholoog helpt u om zelf aan uw problemen te werken. Soms ligt de nadruk op het veranderen van uw gedrag, soms op het veranderen van uw gedachtenpatronen. Ook de verwerking van heftige ervaringen kan een insteek zijn. Na dit eerste gesprek wordt uw huisarts op de hoogte gebracht dat u in behandeling bent, door een korte aanmeldingsbrief. 

  Kenmerkend voor onze eerstelijns aanpak is vooral dat het een op maat gesneden behandeling is, met als uitgangspunt dat u als cliënt centraal staat. Onze uitgangspunten en therapievormen zijn allen door wetenschappelijk onderzoek ondersteund en evidence-based. Zo maken we onder andere gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie, MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) en kortdurende psychoanalytische behandeling.

  behandeling-content-foto.jpgEr wordt ook regelmatig met u geëvalueerd, bijvoorbeeld door het invullen van een evaluatieformulier aan het einde van een sessie, waaruit wij kunnen aflezen hoe u de sessie heeft ervaren. Ook dit meetinstrument, de ORS van Scott Miller, heeft een door wetenschappelijk onderzoek ondersteunde basis.

  Aan het einde van de behandeling worden de gesprekken in overleg met u afgesloten en wordt er een algemene korte afrondingsbrief aan de huisarts geschreven. Hierbij kan een advies voor een vervolgbehandeling worden gegeven.

  In sommige gevallen geeft de psycholoog vroegtijdig aan dat het beter is als u door een gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld door een psychiater of een gespecialiseerde psychotherapeut. Wij hebben inmiddels een ruim netwerk van collega’s, bijvoorbeeld Ortys Depressie Centrum en AMOK Medische Psychologie, waar goede (verwijs)contacten mee bestaan, zodat u in een dergelijke situatie snel en adequaat kunt worden verwezen. Uiteraard vindt er bij verwijzing altijd informatieuitwisseling plaats met de huisarts.

 • Indien u een afspraak wilt verzetten of annuleren, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen, daar anders het geplande gesprek in rekening wordt gebracht.

  U dient een verwijsbrief of bewijs van uw huisarts aan het begin van uw behandeling te overleggen. De contracten die wij hebben met zorgverzekeraars verplichten ons een dergelijke verwijzing in uw dossier te bewaren. 

  Ieder gesprek, in zowel individuele behandelingen als relatietherapieen, duurt drie kwartier. Dit is een gegeven waar vrij strak aan vast gehouden wordt, zodat u en andere cliënten precies op tijd ontvangen kunnen worden. Er vindt maximaal één sessie per week plaats. Het is soms mogelijk, bijvoorbeeld later in de behandeling, om een half consult in te plannen.