Voor wie?

Vanzelfsprekend is deze site voor iedereen die door zijn huisarts naar ons of naar een GB-GGZ psycholoog is verwezen. Maar ook voor mensen die zelf, mogelijk via een tip, of via de zorgverzekeraar, bij ons uitkwamen. Onze snel beschikbare, kortdurende ondersteuning is waarschijnlijk iets voor u als u al enige tijd niet goed in uw vel zit, een aantal zaken niet op de rit kan krijgen of veilig uw hart wilt luchten. Het kan gaan om werkgerelateerde problemen die een onafhankelijk luisterend oor vereisen. Of om privéproblemen die u nu serieus wilt aanpakken. Het kan ook zijn dat u nu nog geen acute problemen heeft, maar deze wil voorkomen. Of dat u in de S-GGZ, d.w.z door een specialist, geholpen bent en nu voor nazorg bij ons komt. Hier volgen ter illustratie de meest voorkomende klachten en probleemgebieden waarover relatieproblemenwij met cliënten spreken:

  • angsten / fobieën
  • depressie / somberheid
  • overspannenheid / burnout
  • werk- en studieproblemen 
  • verwerkingsproblemen door ziekte, verlies of psychotrauma's
  • relatie- of gezinsproblemen
  • lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak
  • dwangmatig handelen of trekken van persoonlijkheidsstoornissen
  • problemen met ADHD of Autisme Spectrum Stoornissen
  • problemen op vlakken als seksualiteit en identiteit

Wij vinden dat onze hulp in principe toegankelijk moet zijn voor iedereen. Wij zullen, veelal in samenspraak met uw huisarts, met u bepalen of uw klachten bij onze praktijk afdoende behandeld kunnen worden. In geval van acute nood of een crisissituatie raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts. Schroom niet om ons te vragen of wij u kunnen helpen als uw klachten niet in het bovenstaand rijtje staan.