Vertrouwelijkheid

  • Uiteraard zijn psychologen, net als huisartsen, door de wet gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat uw gegevens zorgvuldig bewaard worden. Voorts zal er aan derden geen persoonlijke informatie over u verstrekt worden zonder uw schriftelijke toestemming. Dit betekent dat een verzoek om informatie van bijvoorbeeld uw bedrijfsarts allereerst met u besproken zal worden. Deze bedrijfsarts wordt daarna altijd gevraagd uw toestemmingsverklaring aan ons op te sturen. Onze hiernavolgende schriftelijke rapportage zal daarna aan u ter inzage worden voorgelegd. U heeft dan zowel correctie- als blokkeringrecht, wat er in het kort op neer komt dat u feitelijke onjuistheden kunt laten corrigeren, en dat u er zelfs voor kunt kiezen de rapportage niet te laten versturen.

    Alleen uw huisarts, die ook aan geheimhouding gebonden is, kan rechtstreeks een terugkoppeling van uw behandeling krijgen. Hiervoor wordt in het eerste gesprek om uw schriftelijke toestemming gevraagd. Wij zijn verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Dit doen wij in afgesloten dossierkasten. Net als alle medische dossiers in de geestelijke gezondheidszorg worden uw gegevens daarna vernietigd.

  • Indien u ontevreden bent met de inhoudelijke of formele kant van het contact met ons, raden wij u aan te proberen dit met ons te bespreken. Wij zullen hier dan uitgebreid op ingaan. Mocht er geen 'klik' zijn tussen u en een van ons als uw behandelaar, dan zijn wij gaarne bereid u te verwijzen naar een collega.

    Indien uw klacht niet bevredigend wordt opgelost bij ons, dan raden wij u aan contact op nemen met het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Zij zullen door middel van een speciale klachtencommissie uw klacht in behandeling nemen.