Kosten

  • Vanaf 2008 zit de GB-GGZ/eerstelijnspsycholoog in de basisverzekering. Uit deze basisverzekering worden vanaf 2014 kortdurende, middellange en intensieve behandelingen vergoed zonder een eigen bijdrage. Wel zal uw eigen risico worden aangesproken (zie verderop). Hieronder volgen de maximum (NZA) tarieven die de verzekeraar in 2017 hanteert. In de meeste contracten die wij afgesloten hebben met verzekeraars gaat het om een percentage van dit maximum bedrag. Het maximale tarief voor een kortdurende behandeling (ongeveer 295 minuten) is euro 457,43. Voor een middellange behandeling (495 min.) is dit euro 779,40 en voor een intensieve behandeling (795 min.) is dit euro 1222,15. Wanneer er sprake is van diagnostiek/adviesgesprek of consult zonder behandeltraject wordt een zogenaamd onvolledige behandeltraject in rekening gebracht. Hiervoor geldt een maximum bedrag van euro 186,71. Als u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat u gunstiger condities heeft inzake uw vergoedingen. Wilt u precies weten wat u met een aanvullende verzekering vergoed krijgt, lees dan uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.
    Niet alle klachten worden vergoed; werkproblemen, relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en enkele andere diagnoses worden niet vergoed. Het tarief hiervoor is euro 85,= per consult. Indien u niet tijdig (24 uur) van te voren afmeldt wordt er euro 20,= bij u in rekening gebracht.

  • kosten-content-foto.jpgWij hebben een contract afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars, namelijk: Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis, Multizorg, DSW en de Friesland, en alle bijbehorende labels (lees: verzekeringen die hier onder vallen). Wij zullen declareren na afronding van het behandeltraject bij uw zorgverzekeraar. 
    Vanaf 2008 geldt in de zorgverzekering een verplicht eigen risico. Een bedrag dat uw zorgverzekeraar bij u in rekening brengt voor medische kosten voor bijvoorbeeld medicijnen, ziekenhuisopname, psycho- of fysiotherapie en psychologe hulpverlening. Met ingang van 2017 geldt een verplicht eigen risico van euro 385,=. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend.